Schrijf je in voor de Weekagenda:

Schaapweimolen

Molen

De Schaapweimolen is de oudst bekende poldermolen in Rijswijk. In 1445 werd vergunning verleend aan het Ambacht Rijswijk om een molentje te bouwen op het land achter Jan Jacobszn. op Ockenberge. De abt van het klooster Sion wilde met dit molentje tevens de landen rond zijn woning drooghouden. Ockenberge lag in de nabijheid van de latere Plaspoelmolen, maar ook vlakbij de Schaapweimolen. Over de ontstaansgeschiedenis van de polders ten westen en zuid-westen van Rijswijk is nog onvoldoende bekend om met zekerheid vast te stellen over welke molen het nu daadwerkelijk gaat.

Op 17 augustus 1601 vond er aanbesteding plaats door de “Noortpolder en die van Schaepwey tot Rijswijk” voor de bouw van een nieuwe molen. De oorspronkelijke molens waren afgebroken met het oog op het naderende Spaanse leger in een eerdere fase van de Tachtigjarige Oorlog.

In 1959 werd de Schaapweimolen door de gemeente Rijswijk aangekocht en gerestaureerd. Dertig jaar later werd de molen verplaatst in verband met de aanleg van rijksweg A4.

Foto: RHI