Schrijf je in voor de Weekagenda:

Den Burch

Buitenplaats

De geschiedenis van Den Burch gaat terug tot omstreeks 1300 toen Simon Simonsz van der Burch het grondgebied in leen kregen. Zijn nakomelingen bouwden hier een versterkte toren, omgeven door een slotgracht. Van dit middeleeuwse bouwwerk is niets overgebleven, net zo min als van de hofstede die er op zeker moment voor in de plaats kwam.


Het huidige Den Burch dateert in oorsprong uit de 18de eeuw maar is sindsdien uitgebreid met zijvleugels en ook regelmatig verbouwd. Het huidige aanzien dateert uit de late 19de eeuw. Tot rond 1950 van de vorige eeuw is het in familiebezit gebleven. Daarna heeft het een sociaal maatschappelijke functie gekregen.