Schrijf je in voor de Weekagenda:

Armand van der Helm & De Voorde

Za 6 april 2019 - Zo 26 mei 2019
Museum Rijswijk


Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Armand van der Helm overleed op zijn atelier in De Voorde. Slechts bij
een enkeling is zijn naam nog bekend. Met deze tentoonstelling wil Museum Rijswijk stil staan bij een beeldhouwer die niets beloofde maar die desondanks in de korte tijd die hem gegeven was, een klein en consistent oeuvre naliet dat het waard is gezien te worden.