Schrijf je in voor de Weekagenda:

Cursus Kunstgeschiedenis

Ma 1 oktober 2018 - 10 december 2018
Museum Rijswijk


Museum Rijswijk heeft een traditie met het verzorgen van cursussen kunstgeschiedenis. Maandagochtend 1 oktober wordt gestart met de cursus ‘Moderne Kunst 1900-1920’ gevolgd op maandagmiddag met de cursus ‘Symbolen in de kunst, deel I’.

Beide cursussen worden gegeven door een eerste-graads lesbevoegde kunsthistorica met meer dan 30 jaar ervaring. Aan de hand van keynote presentaties gaat kunst en geschiedenis leven. Voorkennis en aanschaf van studiemateriaal is niet noodzakelijk, er worden informatiebladen met samenvattingen van het behandelde uitgereikt.Bij de cursus ‘Moderne Kunst 1900-1920’ komt het volgende aan de orde: Art Nouveau/Jugendstil, Wiener Sezession, Wiener Werkstätte, De Nabis, Fauvisme (Matisse) Expressionisme van Die Brücke (Kirchner, Nolde) en Der Blaue Reiter (Kandinsky, Marc), Kubisme (Picasso, Braque), Futurisme, Dadaïsme, Suprematisme en Constructivisme.

Voor meer informatie: lucyhovinga@kpnplanet.nl

 

Foto: Adriano Castelli/Shutterstock.com